top of page
ជប៉ុន
គេហទំព័រ

គេហទំព័រ NA Japan

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងតូក្យូ - ជប៉ុនខាងកើត

ការនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងជប៉ុន

សូនី អេហ្វ

អ៊ីមែល៖ fsp-gundaru@hotmail.co.jp

ទូរស័ព្ទ៖ +81-80-3525-1987

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង Osaka - West Japan

ការនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងជប៉ុន

Yasunori U (UME)

អ៊ីមែល៖  noah141214@gmail.com

ទូរស័ព្ទ៖ +81-90-6350-3970

អូគីណាវ៉ា - ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ការនិយាយភាសាអង់គ្លេស និងជប៉ុន

Hiroki M (KT)

អ៊ីមែល៖  addictkt@gmail.com

ទូរស័ព្ទ៖ +81-90-7003-3833 

bottom of page