top of page
NERF

វេទិកាតំបន់ភាគឦសាន (NERF) រួមមានរដ្ឋដូចខាងក្រោមនៃប្រទេសឥណ្ឌា៖ 

  • ម៉ានីពួរ

  • ណាហ្គាឡង់

  • អារុណច់ ប្រាដេស

  • មេហ្គាឡាយ៉ា

  • ទ្រីបុរ

  • អាសាម។

 

ពេល​នេះ​មាន​ការ​ប្រជុំ​នៅ​ម៉ានីពួរ និង​ណាហ្គាឡង់។

bottom of page